AML-KYC beleid 2019-03-22T11:41:44+01:00

Beleidsvoering SIENA SOLUTIONS B.V.:

SIENA SOLUTIONS B.V.  verkoopt Bitcoins en andere cryptocurrency tegen contant geld. Om te voorkomen dat onze dienstverlening misbruikt wordt voor criminele doeleinden, hanteren wij een beleid ter voorkoming van witwassen en een beleid ter kennisneming van de identiteit van onze klanten. Bitcoins vallen onder goederen en bij volgens de WWFT moet een klant zich identificeren wanneer hij een aankoop doet van 10.000 euro of meer. Bij Siena Solutions B.V. houden wij ons aan deze wet en is het niet mogelijk om zonder verificatie proces een aankoop of verkoop te doen van 10.000 euro of meer. 

Voorkomen van witwassen:

“Wij volgen de richtlijnen uit de wet ter voorkoming van witwassen (WWFT). Doelstelling van de WWFT is het handhaven van de integriteit van het financiële stelsel. Het publiek vertrouwen in dat stelsel wordt ernstige schade toegebracht wanneer onderdelen daarvan misbruikt worden voor het witwassen van uit misdrijf afkomstige gelden of voor het financieren van terrorisme. Via de WWFT wordt de informatiepositie ten behoeve van opsporing en vervolging versterkt, maar ook die van de meldingsplichtige dienstverleners.”

Cliëntenonderzoek:

“Het vaststellen en vastleggen van de identiteit moet gebeuren voordat de transactie wordt uitgevoerd. Niet alleen bij het eerste contact, maar ook bij een duurzame relatie en bij het verlenen van bepaalde incidentele transacties, moet tot identificatie worden overgegaan. De dienstverlener vraagt iedere cliënt hiervoor zelf langs te komen met een geldig legitimatiebewijs. Als een cliënt eenmaal geïdentificeerd is en hij of zij komt daarna nog regelmatig terug, dan hoeft de dienstverlener niet steeds opnieuw om een identiteitsbewijs te vragen.

Wanneer de dienstverlener twijfelt over de juistheid of echtheid van het identiteitsbewijs, dan mag hij de dienst niet verlenen. Dit geldt ook als de klant zijn identiteit niet wil of kan bewijzen. Voor SIENA SOLUTIONS B.V.  betekent dit dat klanten bij aankopen van boven de EUR 10.000, zich dienen te verifiëren met een geldig identiteitsbewijs alvorens zij voor hogere bedragen cryptocurrency aan kan schaffen bij de BTM’s van SIENA SOLUTIONS B.V.”

Meer informatie over Wwft:

Op de volgende websites kunt u meer informatie over deze wetgeving vinden:

FIU NEDERLAND: Wetgeving Wwft

Heeft u nog meer vragen:

Indien u nog meer vragen heeft over ons beleid, neem dan contact met ons op via onze contactpagina:

Contact opnemen: Neem nu contact op